Follow Us
zielona energia

Czym jest zielona energia?

Zielona energia to szeroki termin, który odnosi się do źródeł energii, które są naturalnie uzupełniane i mają niewielki lub żaden negatywny wpływ na środowisko. Zielona energia obejmuje technologie odnawialne, które wykorzystują słońce, wiatr, deszcz i pływy — a także tak popularne ostatnio geotermalne pompy ciepła.

Zielona energia pochodzi z zasobów naturalnych, takich jak światło słoneczne, wiatr, deszcz i pływy, które są odnawialne. Energia odnawialna jest dobrym wyborem dla środowiska. Nie zanieczyszcza naszego środowiska  naturalnego i nie jest zasobem skończonym.

 Technologie zielonej energii emitują mniej gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń niż technologie konwencjonalne

Zielona energia jest terminem parasolowym, który opisuje każdy rodzaj energii odnawialnej. Odnawialne źródła energii nie zanieczyszczają środowiska i mogą być szybko, łatwo i tanio uzupełniane. Należą do nich między innymi:

  • Energia słoneczna: wykorzystywanie ciepła lub promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;
  • Energia wiatrowa: przekształcanie ciśnienia powietrza atmosferycznego w siłę mechaniczną, która obraca turbiny i wytwarza energię elektryczną;
  • Energia geotermalna: ogrzewanie wody lub pary wodnej przez podziemne źródła ciepła, takie jak gorące źródła lub komory magmowe; oraz
  • Energia wodna: wykorzystywanie siły spadającej wody w rzekach, która uderza w łopatki turbin w celu wytworzenia energii elektrycznej.

Zielona energia to termin, który odnosi się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, energia wiatrowa i biopaliwa, a nie paliw kopalnych, takich jak węgiel. W tym artykule skupimy się na dwóch rodzajach zielonej energii: słonecznej i wiatrowej.

Energia słoneczna jest generowana przez słońce. Kiedy światło słoneczne uderza w pewne materiały (takie jak metal), może zostać przekształcone w ciepło lub energię elektryczną. Panele słoneczne są najczęściej używane do wytwarzania energii elektrycznej ze światła słonecznego, ponieważ są niedrogie i mogą produkować duże ilości energii elektrycznej na stosunkowo niewielkich obszarach ziemi w porównaniu z innymi rodzajami metod wytwarzania zielonej energii, takimi jak turbiny wiatrowe lub zapory wodne.

Energia odnawialna jest opłacalna i korzystna dla środowiska.

Kiedy decydujemy się na korzystanie z energii odnawialnej, dokonujemy mądrego wyboru dla naszego portfela i środowiska. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna są opłacalne w porównaniu z paliwami kopalnymi, takimi jak ropa naftowa oraz gaz ziemny.  Szacuje się, że:

  • Energia wiatrowa jest 2,5 razy tańsza niż węgiel.
  • Energia słoneczna jest 4 razy tańsza niż węgiel
  • Energia geotermalna jest 12 razy tańsza od węgla.

Jak widzimy w całym tym artykule, zielona energia jest zasobem, na którym zawsze możemy polegać. Nie zanieczyszcza powietrza ani wody, nie niszczy ziemi i stanowi dla nas alternatywę dla paliw kopalnych. Najlepsze jest to, że te źródła są odnawialne, a zatem nigdy ich nie zabraknie.