Follow Us
  • Home
  • Ciekawostki
  • Dostawca energii w Polsce – sektor energetyczny stale robi postępy i stawia sobie ambitniejsze cele
Image

Dostawca energii w Polsce – sektor energetyczny stale robi postępy i stawia sobie ambitniejsze cele

Dostawca energii w Polsce obsługuje jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowej. Kraj dysponuje mocą na poziomie prawie 60 GW i produkcją około 150 TWh, co czyni go 8. największym producentem energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Od 2013 r. nastąpiło wiele zmian zarówno w strukturze, jak i przepisach regulujących polski rynek energii elektrycznej w ramach trwającej integracji z rynkiem unijnym. W szczególności dokonano znacznego postępu w kierunku otwarcia polskiego sektora energetycznego na konkurencję ze strony zagranicznych dostawców

Dostawca energii w Polsce jest teraz dostępniejszy na szerszą skalę

Od czasu przejścia kraju do gospodarki rynkowej w 1989 r. sektor elektroenergetyczny był jednym z najszybciej liberalizujących się i prywatyzujących sektorów w Polsce. Proces reformy rozpoczął się wraz z przyjęciem nowego Prawa Energetycznego w 1991 r., a jego kulminacją była pełna prywatyzacja wszystkich spółek energetycznych z wyjątkiem dwóch do 2002 r. Polski sektor elektroenergetyczny składa się obecnie kilkudziesięciu spółek, w tym ze spółek dystrybucyjnych, operatorów systemów przesyłowych (OSP), spółek wytwórczych, spółek obrotu energią oraz kilku mniejszych dostawców usług.

Chociaż nadal obecne są pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa energetyczne, stają się one coraz rzadsze, ponieważ większość aktywów wytwórczych została sprzedana niezależnym producentom energii (IPP). W rezultacie tylko duże przedsiębiorstwa posiadają obecnie około 60% całkowitych mocy wytwórczych.

W ostatnich latach nastąpił również wzrost udziału własności zagranicznej i inwestycji zagranicznych w polskim sektorze elektroenergetycznym. Jest to szczególnie widoczne wśród wytwórców, gdzie cudzoziemcy kontrolują około 45% mocy zainstalowanej.

Dostawca energii w Polsce może wkrótce skupić się na odnawialnych źródłach energii

Rząd Polski intensywnie inwestuje w energię odnawialną w celu zmniejszenia uzależnienia kraju od węgla. W ostatnich latach źródła odnawialne stały się coraz ważniejszą częścią polskiego miksu energetycznego i stanowią obecnie kilkanaście procent krajowej podaży energii. Większość z nich pochodzi z farm wiatrowych, ale pewną rolę odgrywają również energia słoneczna i biomasa. Te inwestycje się opłacają: emisje z sektora energetycznego w UE spadły do najniższego poziomu od 1990 roku.
Oprócz zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej każdy dostawca energii w Polsce pracuje również nad poprawą efektywności i zmniejszeniem zapotrzebowania poprzez takie działania jak modernizacja infrastruktury sieciowej i promowanie pojazdów elektrycznych. Polska wyznaczyła ambitne cele na rok 2030, które obejmują uzyskanie większości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji o kilkadziesiąt procent oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Przy stałym zaangażowaniu rządu, wygląda na to, że cele te będą możliwe do osiągnięcia – Polska staje się i będzie stawać się czystszym i bardziej ekologicznym miejscem do życia.