Follow Us
White cfl bulb

Jakie są wyczerpywalne źródła energii?

Istnieją pod postacią paliw, są podstawą ogrzewania w naszych domach, gospodarstwach, oraz fabrykach i wielu innych miejscach. One same tworzyły się setki, tysiące lub nawet miliony lat. Jakie są najbardziej popularne wyczerpywalne źródła energii? Poniżej przedstawiamy 6 przykładów. 

Gaz ziemny

Głównie wykorzystywany w produkcji energii elektrycznej. W wielu domach podgrzewanie potraw i gotowanie wody odbywa się właśnie na kuchence gazowej. Gaz ziemny nie posiada zapachu ani koloru, dlatego jest specjalnie nawaniany, aby ułatwić wykrycie go. Skład tego gazu to w 90% metan, reszta to propan, etan i butan, a także związki mineralne i organiczne. Występuje samodzielnie lub w towarzystwie pokładów ropy naftowej.

Węgiel kamienny

To nic innego jak skała osadowa roślinnego pochodzenia. Wytwarzał się miliony lat, ze szczątków roślin poddanych uwęgleniu. Węgiel ten używany jest do pozyskiwania energii elektrycznej. Wydobywany w kopalniach za pomocą metody podziemnej eksploatacji. Posiada czarny kolor i lekki połysk. W Polsce wydobycie tego surowca i eksportowanie go regularnie spada.

Węgiel brunatny

Podobnie jak węgiel kamienny jest efektem utlenienia się szczątków roślin. W odróżnieniu od niego nie jest eksportowany, ponieważ spopiela się pod wpływem wilgoci. Używany przede wszystkim w fabrykach, elektrowniach, które stawiane są obok złóż węgla, aby mieć jak najkrótszy transport. Wykorzystywany do ogrzewania domów jest jednym z najtańszych rodzajów opału.

Torf

Nazwa zjawiska, dzięki którym powstaje torf, nosi nazwę torfienia. W skrócie to gromadzenie się i humifikacja roślin w wilgotnych warunkach. Jest najmłodszym węglem kopalnym. W jego skład wchodzi 60% węgla. Nie jest często używany jako opał, ale do produkcji energii elektrycznej. Swoje zastosowanie z powodzeniem znalazł w ogrodnictwie i rolnictwie, jako nawóz do roślin oraz ziemi ogrodniczej.

Ropa naftowa

Jeden z najważniejszych źródeł nieodnawialnych. Występuje jako ciekła kopalina w skałach, w głębi ziemi. Proces wydobycia jest skomplikowany i wymaga przeprowadzenia szeregu badań sejsmicznych. W skład wchodzi mieszanina węglowodorów gazowych, bituminy i mały dodatek związku azotu, siarki tlenu, oraz zanieczyszczeń. Ropę naftową stosuje się do produkcji wielu produktów takich jak: asfalt, benzyna, nafta, mazut. Znalazł zastosowanie także w przemyśle kosmetycznym, jako wazelina, parafina i olej mineralny.

Uran

To nieodnawialne źródło energii znalazło zastosowanie głównie przy produkcji bomb atomowych oraz paliwo w fabrykach jądrowych. Uran to pierwiastek chemiczny i należy do grupy aktynowców. Rudy uranu występują powszechnie w skorupie ziemskiej. Największe złoża znajdują się w Kazachstanie, Kanadzie, Australii, RPA, Nigrze, Rosji, Brazylii i Chinach  Dodatkowe (niekonwencjonalne) zasoby uranu znajdują w złożach miedzi, odpadach po produkcji nawozów sztucznych oraz w węglu kamiennym. Warto wiedzieć, iż każdy kilogram uranu dostarcza tyle energii co 2500 tys. ton węgla.