Follow Us
  • Home
  • Energia
  • Konwencjonalne źródła energii – zalety i wady
Opened spiral light

Konwencjonalne źródła energii – zalety i wady

Trwająca od wielu lat debata o konwencjonalnych źródłach energii wciąż jest żywa – i zapewne będzie trwała jeszcze bardzo długo. Powstanie alternatywnych źródeł energii nie jest obecnie w stanie doprowadzić do wyparcia alternatywnych źródeł energii z rynku. Wynika to z wielu czynników, z których istotna jest zbyt mała wydajność źródeł alternatywnych. Tak czy inaczej, konwencjonalne źródła energii towarzyszą i raczej będą towarzyszyć ludzkości przez wiele lat. Dlatego też warto skupić się na ich wadach i zaletach, jakie niesie ze sobą konwencjonalna energia. 

Gaz i ropa

Do kluczowych konwencjonalnych źródeł energii zalicza się ropę naftową oraz gaz ziemny. Od wielu dekad służą one do generowania ciepła i energii – są przy tym także bardzo wydajne i skuteczne. Stanowią pewną „klasykę” rynku energetycznego, na której można polegać pod względami technicznymi. Wiele elektrowni jest dostosowanych do funkcjonowania na bazie gazu ziemnego, z kolei ropa naftowa stanowi podstawę dla paliw płynnych, stosowanych w wielu samochodach i innych pojazdach użytkowych oraz prywatnych. 

Z technicznych względów korzystanie z ropy naftowej i gazu ziemnego wydaje się zatem słusznym i praktycznym rozwiązaniem. Oba te konwencjonalne źródła energii mają jednak swoje mankamenty, dobrze widoczne zwłaszcza w ostatnich latach. Paliwa tworzone na bazie ropy naftowej nie są przyjazne dla środowiska – zwłaszcza używane w nadmiarze – mogą wyrządzać szkody dla ziemskiego klimatu. Ponadto, co za tym idzie, nie cieszą się popularnością instytucji i organizacji dbających o klimat – takich jak przykładowo Unia Europejska. Gaz ziemny z kolei uchodzi za ekologiczny, niemniej jednak jego kluczowym dostawcą jest Federacja Rosyjska i podległy jej Gazprom. Dostawy gazu ziemnego są bardzo niepewne, zważywszy na fakt, że Moskwa wykorzystuje kwestię gazu w swojej polityce.

Węgiel

Konwencjonalne źródła energii to także węgiel – zarówno kamienny jak i brunatny. Jest on popularny zwłaszcza w Polsce, która posiada pokaźne złoża tego surowca. Podobnie jak ropa i gaz ziemny, węgiel należy do sprawdzonych i wydajnych generatorów energii. Na jego bazie pracują różne elektrownie w Polsce i na świecie. Problemem węgla jest jednak to, że jego spalanie generuje dwutlenek węgla CO2, który jest szkodliwy dla atmosfery. Oznacza to z kolei nie tylko negatywny wpływ na ziemski klimat, lecz także przepisy ograniczające emisję wydawane przez rządy konkretnych państw i organizacje międzynarodowe.

Ponadto, węgiel, ropa i gaz ziemny zaliczają się do nieodnawialnych źródeł energii. Jest to niewątpliwy minus, niemniej jednak dotyczy on bardzo odległej przyszłości. Obecnie złoża tych surowców są na ogół wystarczające.