Follow Us
  • Home
  • Energia
  • Odnawialne i nieodnawialne źródła energii na ziemi
Image

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii na ziemi

Ciężko wyobrazić sobie świat, w jakim dzisiaj żyjemy bez energii. Jej obecność jest dla nas wręcz niezbędna do prawidłowego, codziennego funkcjonowania. Zarówno osoby prywatne, gospodarstwa domowe, jak i duże firmy i korporacje korzystają z różnych źródeł energii na Ziemi. Warto jednak wiedzieć, z jakich źródeł energii korzystamy – ze źródeł odnawialnych, które inaczej nazywane bywają jako konwencjonalna energia, a także zdawać sobie sprawę z tego, jak są pozyskiwane i jaki wpływ mają na środowisko. 

Nieodnawialne źródła energii na Ziemi.

Paliwa kopalne są tradycyjną metodą uzyskiwania energii elektrycznej. Są nimi między innymi węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny oraz ropa naftowa. Paliwa te są pochodzenia organicznego, powstały z obumarłych szczątków roślin. W warunkach beztlenowych oraz pod ogromnym ciśnieniem, przebywając pod powierzchnią Ziemi miliony lat, przekształciły się do takiej formy, jaką znamy teraz. Są one nieodnawialnymi zasobami przyrody. Mimo że opracowano efektywne technologie, pozwalające na wydajne pozyskiwanie energii z paliw kopalnych to wciąż nie pozostaje to obojętne dla środowiska. 

Niszczenie krajobrazów, odpady wyprodukowane przy ich spalaniu oraz tworzony dwutlenek węgla negatywnie wpływają na środowisko. Złoża dostępne do eksploatacji z czasem się wykorzystują, co generuje coraz większe koszty ich wydobywania. Jeszcze jednym surowcem, z którego ludzie nauczyli się tworzyć energię, jest uran, wykorzystywany w elektrowniach jądrowych. Restrykcyjne przepisy dotyczące metod produkcji oraz technologii używanych w elektrowniach jądrowych sprawiają, że pozyskiwanie energii z uranu jest bezpieczne. Lecz taki sposób pozyskiwania energii również ma swoje minusy. W przypadku uranu są to radioaktywne odpady, które przez tysiące lat muszą być bezpiecznie składowane, nim przestaną emitować szkodliwe promieniowanie.

Zielona energia – odnawialne źródło energii.

Jak natomiast sprawa wygląda w przypadku źródeł odnawialnych? Zaliczamy do nich wiatr, energię słoneczną, energię wody lub pochodzącą z wnętrza Ziemi energię geotermalną. Nie ma możliwości, aby którekolwiek z tych źródeł się wyczerpało, a produkcja takiej energii nie zanieczyszcza środowiska. Ale i takie ekologiczne rozwiązania mają swoje wady. W przypadku chociażby energii wiatrowej ilość wyprodukowanej energii zależy od siły wiatru – takie rozwiązanie jest opłacalne jedynie w miejscach, gdzie są stałe i silne wiatry. Ilość energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych zależy od poziomu wody, a w przypadku elektrowni słonecznych od tego, jak długo i mocno świeci słońce. Odpowiednie dobranie rodzaju elektrowni do danego terenu może przynieść niebywałe korzyści i ogromną ilość produkowanej energii. Na przykład Islandia, mająca na swoim terenie pokaźną ilość gorących źródeł ma najlepsze warunki do korzystania z energii geotermalnej. Kraje skandynawskie natomiast mają doskonałe predyspozycje do tworzenia elektrowni wiatrowych oraz wodnych. Umiejętne dopasowanie rodzaju elektrowni do terenu to klucz do sukcesu w przypadku odnawialnych źródeł energii.