Follow Us
Image

Stawka VAT na olej opałowy

W ciągu ubiegłego roku stawki podatku VAT na niektóre produkty i dobra w Polsce podlegały tymczasowym obniżkom, których celem była poprawa stanu naszych portfeli. W związku z tym wiele osób ogrzewających dom olejem opałowym zaczęła poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jaka jest aktualna stawka VAT na olej opałowy?

Od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podstawowa podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce wynosi 23%. W krajowym systemie podatku VAT funkcjonują również stawki obniżone, które wynoszą odpowiednio 8% oraz 5%.

Stawka VAT na olej opałowy w 2022 i 2023 roku

Obniżenie obowiązujących wcześniej stawek VAT na część produktów to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Zawierała między innymi zapis o zerowej stawce VAT obejmującej podstawowe produkty spożywcze, a także zastosowanie do 5% VAT na ciepło oraz do 8% VAT na paliwa. Mimo że, obniżka stawek VAT nie obejmowała wówczas olejów przeznaczonych do celów opałowych – to w zamian przewidziano dopłaty do oleju opałowego oraz do gazu LPG, o które zużywający mogli wnioskować do 30 listopada 2022 po spełnieniu szeregu kryteriów. Przypomnijmy, że o dodatek do oleju opałowego mogły wówczas ubiegać się te gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy, przy czym ten fakt musiał zostać zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Tarcza obowiązywała w dotychczasowej formie do końca 2022 roku.

Obecnie stawka VAT na olej opałowy, o którym więcej przeczytać można na stronie internetowej Ekoterm, wynosi 23%. Wartości te dotyczą także pozostałych źródeł ciepła i energii w tym m.in. gazu ziemnego, energii elektrycznej, ciepła systemowego, paliw silnikowych.

Czym jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług, czyli potocznie VAT (z angielskiego: value-added tax), to podatek od wartości dodanej, który jest pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami, przy czym istnieje mechanizm odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

W Polsce podatek VAT został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Następnie w wyniku potrzeby dopasowania polskiego prawa podatkowego do przepisów UE, powstała nowa ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004.

Przedmiot opodatkowania VAT

Przepisy o VAT stosuje się do następujących czynności opodatkowanych w Polsce:

  • odpłatnej dostawy towarów, rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (w niektórych przypadkach za odpłatną dostawę może być uznane nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika),
  • odpłatnego świadczenia usług, rozumianego jako każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów (w niektórych przypadkach za odpłatne świadczenie usług mogą być uznane usługi świadczone nieodpłatnie),
  • eksportu i importu towarów na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Podsumowując, obecnie stawka VAT na olej opałowy wynosi 23%, czyli tyle samo co VAT na energię elektryczną, na gaz ziemny oraz na ciepło systemowe.

Poszukujesz zarówno nowinek, jak i rzetelnych informacji związanych z olejem opałowym? Aby być na bieżąco, zapraszamy do sprawdzenia strony internetowej ekoterm.pl, gdzie oferowany jest olej łączący najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji.