Follow Us
A windmill on flower field

Zielona energia w PGE

Chociaż Ziemia jest niezwykle hojna dla swoich mieszkańców, to warto wiedzieć, że jej zasoby nie są nieskończone. Dziesiątki lat wysokiej eksploatacji jej surowców doprowadziły do kryzysu energetycznego oraz silnego zanieczyszczenia środowiska. Już od kilku dekad systematycznie wzrasta świadomość społeczeństwa odnośnie konieczności zadbania o naszą planetę. Początek XXI wieku był przełomowym momentem, w którym zaczęto wykorzystywać na masową skalę dobrodziejstwa płynące z tak zwanej energii zielonej. 

Energia odnawialna, zwana też energią zieloną, systematycznie się odnawia, zaś cały proces zajmuje relatywnie niewiele czasu. Najpopularniejsze i najpotężniejsze źródła energii odnawialnej to słońce, wiatr i woda. Światowe rządy od lat inwestują w owe źródła wiedząc jak korzystnie wpływa to na środowisko. Podobne działania podejmowane są w Polsce przez, na przykład, Polską Grupę Energetyczną. Dane publikowane przez PGE jasno wskazują, że najwięcej energii odnawialnej czerpie się w Polsce z elektrowni wiatrowych.

Energia z wiatru

Elektrownie wiatrowe przypominają farmy potężnych wiatraków. Wytwarzają energię ekologiczną, która zaopatruje gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Zasada działania wiatraków jest prosta. Zbudowane są z wieży, wirnika i gondoli. Wiejący wiatr wprawia w ruch wirnik. Ten zaś napędza znajdujący się w gondoli generator. Zadaniem generatora jest zamiana energii mechanicznej w elektryczną. 67% energii zielonej w Polsce pochodzi z elektrowni wiatrowych. 

Energia ze słońca

Słońce jest największym źródłem energii odnawialnej. Pozyskiwanie energii ze Słońca jest uznawane za technologię przyszłości. Elektrownia słoneczna znajduje się na dachu budynku. To nic innego, jak popularne w ostatnim czasie baterie fotowoltaiczne. Baterie pobierają ciepło z promieni słonecznych i przekształcają je w energię elektryczną. Ilość prądu produkowanego w ten sposób zależy od powierzchni, którą zajmują baterie. Im większa powierzchnia, tym więcej wytworzonej energii. 

Energia z wody

Woda stanowi przeszło 71% powierzchni globu, więc wykorzystywanie jej do produkcji energii jest dość powszechne. Energię z wody pozyskuje się w elektrowniach wodnych. Pewne typy elektrowni wodnych stanowią zabezpieczenie przed powodzią. Mechanizm działania elektrowni wodnych jest dość prosty. Polega na spiętrzaniu wody poprzez tworzenie zapór wodnych. Gdy poziom wody wzrasta, zostaje poruszona turbina z generatorem, która zmienia energię kinetyczną w elektryczną. Najczęściej wykorzystuje się wodę pochodzącą z rzek i zbiorników stojących. 

Mimo rosnącej świadomości społecznej na temat konieczności stosowania energii odnawialnej, jej udział w polskim przemyśle energetycznym znajduje się wciąż na niskim poziomie. Być może spowodowane jest to wysokimi początkowymi kosztami, które należy ponieść. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem pojawią się korzystne rozwiązania systemowe, które zachęcą obywateli do korzystania z zielonej energii. Bez wątpienia jest to inwestycja w dobro planety.