Follow Us
Image

Energia odnawialna w Polsce i na Świecie

Energia odnawialna jest to temat bardzo istotny, a jednocześnie przynajmniej od czasu do czasu kontrowersyjny. Warto zastanowić się nad tym, czym w zasadzie jest energia odnawialna, czy dobrze jest, że inwestujemy w energię odnawialną i czy jest jakaś alternatywa dla energii odnawialnej.

Dlaczego energia odnawialna jest kontrowersyjna?

Można by się zastanowić, dlaczego coś, co udowodniono, że działa, jest skuteczne i pożyteczne, jest kontrowersyjne. Mówimy o tym, że coś zostało udowodnione i potwierdzone, ponieważ są na to naukowe dowody oraz pomiary i różnego rodzaju wyliczenia. Temat ten jednak jak wspomniano, jest kontrowersyjny przede wszystkim dlatego, że w wielu aspektach został mocno upolityczniony i po prostu, odnawialnymi źródłami energii gra się również na scenie politycznej, a szczególnie na scenie politycznej Unii Europejskiej i krajów, które w skład Unii Europejskiej wchodzą. Dobrym tego przykładem jest Polska.

Co to jest energia odnawialna?

Energia odnawialna jest to w takiej bardzo prostej i ogólnej definicji energia, którą możemy pozyskiwać ze źródeł naturalnych. Chodzi tutaj głównie o energię słońca, wody i wiatru. Zaliczamy również do energii odnawialnej geotermię. Mogą to być też również inne formy energii, które obecnie nie mają technologii pozwalającej na masowe wykorzystywanie energii w nich drzemiącej, na przykład energii pływów wodnych, jednak ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że są to różnego rodzaju formy energii naturalnej. W opozycji do nich stoją oczywiście źródła nieodnawialne. Można je nazwać źródłami surowcowymi. Generalnie trzy najważniejsze to węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny.

Dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii?

Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to jeżeli mówimy o tym, że opłaca się w nie inwestować, to powinniśmy temat ten rozdzielić na dwie części. Pierwszy jest to taki ogólny obraz całej planety, a drugi jest to skupienie się na przykład na poszczególnym kraju, takim jak na przykład Polska. Jeżeli chodzi o całą planetę, to inwestowanie w odnawialne źródła energii pozwolą nam w jakimś stopniu ograniczyć bądź zatrzymać wzrost temperatury globu. Obecne zmiany są niezwykle szybko zachodzące i grożą destabilizacją klimatu na całej planecie. Co gorsza, nie jesteśmy w stanie przewidzieć z całkowitą pewnością, w którym kierunku te zmiany pójdą. Tworzymy oczywiście różne modele, ale każdy model jest również obarczony jakimś błędem. Jeżeli chodzi natomiast o skalę mniejszą, czyli na przykład poszczególnego kraju, to trzeba powiedzieć jasno, że na przykład Polska, jeżeli nie będzie inwestować w odnawialne źródła energii, to po pierwsze będziemy mieć niezwykle drogą energię, a po drugie prędzej czy później, zabraknie nam po prostu energii, ponieważ na przykład nasze bloki w elektrowniach węglowych są coraz starsze i coraz mniej wydajne. Moglibyśmy zbudować na przykład dużo elektrowni jądrowych, ale warto tu podkreślić, że choć jest to kierunek również słuszny, to aby zaspokoić potrzeby energetyczne naszego kraju, musielibyśmy mieć tych elektrowni trzykrotnie więcej, niż obecnie planujemy.