Follow Us
Image

Greenpeace – razem dla planety

Lata 70. ubiegłego wieku okazały się przełomowe w kwestii ochrony przyrody. Był to czas, w którym ruchy proekologiczne stawały się coraz popularniejsze, zaś świadomość dotycząca konieczności dbania o planetę gwałtownie wzrosła. Ludzie zaczęli dostrzegać, że wysoko rozwinięta gałąź przemysłowa niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Wysoki poziom skażenia środowiska, ginące gatunki dzikich zwierząt, czy zanieczyszczenia powietrza to kwestie, które przestały być obywatelom obojętne. 

Czas zimnej wojny sprzyjał testom atomowym i nuklearnym. Światowe mocarstwa testowały coraz bardziej zaawansowane bronie masowego rażenia kompletnie nie przejmując się tym, jak fatalnie ich działania wpłyną na życie zwierząt, ludzi i środowiska. Sprzeciw wobec testów atomowych był tak silny, że doprowadził do założenia organizacji Greenpeace w 1971 roku w Kanadzie. Bezpośrednim powodem powołania do życia tej formacji były testy próby nuklearne prowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski. 

Greenpeace – cele statutowe

Istotą organizacji pozarządowej Greenpeace jest prowadzenie pokojowych działań z wody, powietrza i lądu mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na konieczność dbania o Ziemię i jej zasoby. Aktywiści poruszają aktualne problemy ekologiczne, a także wskazują winnych zaistniałej sytuacji. Organizacja jest finansowana przez prywatnych darczyńców. Od czasu powołania instytucji, zarząd Greenpeace odmawia finansowania przez rządy państw. Główne cele, które przyświecają aktywistom, to:

  • zatrzymanie błyskawicznie postępujących zmian klimatycznych, 
  • ochrona fauny i flory występującej we wszystkich ekosystemach,
  • sprzeciw wobec wycinkom lasów, 
  • dążenie do rozbrojenia państw i całkowitego zlikwidowania broni jądrowej, a tym samym zabieganie o utrzymanie pokoju na świecie,
  • całkowity sprzeciw wykorzystywaniu energii atomowej, 
  • promocja ekologicznych upraw i zaprzestanie inwestowania w uprawy GMO. 

Greenpeace w Polsce

Organizacja posiada swoje siedziby w 55 państwach na świecie. Jednym z krajów, w których prowadzone są aktywne działania proekologiczne jest Polska. Nieprzerwanie od 2004 roku w kraju prowadzone są kampanie i akcje mające na celu wzmacnianie właściwych postaw obywateli wobec przyrody. Do najważniejszych zadań aktywistów działających na terenie kraju należy ochrona lasów przed masową wycinką, ochrona pszczół i innych zapylaczy poprzez zachęcanie do tworzenia łąk kwietnych i hoteli dla owadów, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat istniejących zagrożeń poprzez pokojowe demonstracje i pochody. 

Jak wspierać Greenpeace? 

Organizacja nie jest finansowana z publicznych pieniędzy. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska jest możliwe tylko dzięki wpłatom dokonywanym przez prywatnych darczyńców. W dobie internetu organizację można wspierać bez wychodzenia z domu. Na ich stronie internetowej regularnie pojawiają się kampanie proekologiczne. Wystarczy wybrać tę, która jest najbliższa własnym poglądom i ją wesprzeć dowolną kwotą. Istnieje też możliwość ustawienia regularnych wpłat na rzecz organizacji. Warto pamiętać, że darowiznę przekazaną dla Greenpeace można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu.