Follow Us
oze

Kilka konkretów o OZE

Odnawialne źródła energii są tematem bardzo kontrowersyjnym. Wiązane są z nimi wielkie nadzieje, ale również bardzo często sugeruje się, że OZE to na przykład element gry politycznej. Jaka jest prawda o Odnawialnych źródłach energii?

Zmiany klimatyczne

Nie można mówić o odnawialnych źródłach energii bez umiejscowienie ich wobec konkretnego kontekstu. Kontekstem tym są zachodzące zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne są dziełem człowieka i nie ma szanowanych naukowców lub instytucji naukowych, które sądziłyby inaczej. Nie jest tak również, jak mówią niektórzy, że naukowcy mówiący inaczej są wykluczani poza środowisko. Na wpływ człowieka na globalne mamy po prostu mnóstwo dowodów, natomiast po przeciwnej stronie, nawet jeśli pojawiają się jakieś argumenty, to zazwyczaj nie wytrzymują one próby rzetelnej analizy danych, metodologii badań itp. Trzeba to podkreślić, ponieważ gdyby nie zachodziła katastrofa klimatyczna, albo gdyby człowiek nie był głównym odpowiedzialnym, to omawianie tematu OZE moglibyśmy zakończyć. Tak się jednak składa, że OZE jest przedstawiane jako główne narzędzie walki ze zmianami klimatycznymi, a dokładniej walki z ich postępowaniem, ponieważ wiadomo już na pewno, że zmiany zajdą. Obecnie możemy spróbować je ograniczyć oraz próbować minimalizować skutki.

Czym jest OZE?

OZE, czyli odnawialne źródła energii, są to źródła nazywane odnawialnymi takie jak energia wodna, słoneczna czy wiatrowa. Źródła te nie emitują CO2 podczas wytwarzania prądu i dobrze zwrócić uwagę na stwierdzenie „podczas wytwarzania prądu”, ponieważ później będzie to szczegółowo poruszone. Ogólnie OZE możemy w pewnym sensie utożsamiać z siłami natury. Dla przykładu wodór podczas spalania również nie emituje CO2, ale do OZE go nie zaliczamy. OZE są to źródła energii bardzo promowane w Europie Zachodniej, w Europie środkowej raczej mniej, ale niekoniecznie analiza takiego stanu rzeczy jest zero-jedynkowa. Jedno można powiedzieć o odnawialnych źródłach energii. Mają one bardzo wiele zalet, ale nie są pozbawione również wad, często całkiem istotnych.

Zalety OZE

Odnawialne źródła energii mają tę największą zaletę, że jeśli idzie o kwestię bilansu CO2, to jest on ujemny a w najgorszym wypadku zerowy. Nie oznacza to jednak tego, że nie jest CO2 emitowane w ogóle. Emisja zachodzi na przykład na etapie produkcji, jednak podczas produkcji prądu bez emisji bilans ten się wyrównuje, lub wręcz kończymy z bilansem ujemnym, co sugeruje, że część emisji została zneutralizowana. Efekt ten na razie nie jest zbyt duży, a szczególnie jeśli porównamy go do emisji CO2 globalnej, jednak napawa to optymizmem.

Wady OZE

Największa wada OZE to fakt, że są to źródła dość kapryśne. Zasadniczo poza geotermią, która jest stabilna w długim okresie, to każde źródło OZE jest bardzo czułe na zmianę warunków atmosferycznych lub stanu wód w przypadku elektrowni wodnych. Ogólnie można temu zaradzić, budując magazyny energii, jednak jest to sprawa dość droga i mało który inwestor jest w stanie lub ma ochotę na ponoszenie takich kosztów inwestycyjnych.