Follow Us
  • Home
  • Poradniki
  • Ministerstwo Środowiska – co warto o nim wiedzieć?
ministerstwo środowiska

Ministerstwo Środowiska – co warto o nim wiedzieć?

Ministerstwo Środowiska to nic innego jak polski urząd, który zajmuje się realizacją szeroko pojętych zadań z zakresu ochrony środowiska. Nietrudno zgadnąć, że zalicza się on do administracji rządowej. Co ciekawe, Ministerstwo Środowiska powstało w roku 1972, a 2020 roku zostało zlikwidowane, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Obecnie, ochroną środowiska zajmuje się Minister Klimatu i Środowiska.

Czym zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

Minister Klimatu i Środowiska zajmuje się realizacją wielu różnego rodzaju zadań z zakresu ochrony środowiska. Przede wszystkim, dba on o to, aby zasoby środowiska naturalnego były wykorzystywane w racjonalny sposób. Troszczy się także o to, aby ochrona przyrody była realizowana między innymi poprzez dbałość o parki narodowe i rezerwaty. Ponadto, zajmuje się szeroko pojętą promocją działań ekologicznych. Co ciekawe, Minister Klimatu i Środowiska sprawuje nadzór nad Państwowym Instytutem Badawczym, Prezesem Głównej Agencji Atomistyki oraz nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Nadzór nie oznacza jednak przejmowania zadań należących do wymienionych wyżej podmiotów. To one są bowiem odpowiedzialne za realizację swoich obowiązków.

Na jakich zasadach funkcjonuje Ministerstwo?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że Minister Klimatu i Środowiska działa w oparciu o ściśle określone przepisy. Mowa tu między innymi o rozporządzeniach Rady Ministrów. Jako przykład takiego rozporządzenia można wskazać rozporządzenie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska. Minister jest również zobligowany do przestrzegania przepisów różnego rodzaju ustaw. Przykładem takiej ustawy jest chociażby ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ministerstwo Środowiska oraz Klimatu musi także działać w oparciu o przepisy rozmaitych uchwał. Najważniejsze jest jednak przestrzeganie przepisów zawartych w ustawach. Rozporządzenia, czyli przepisy rozwijające treści zawarte w ustawie również wskazują Ministrowi kierunek jego działania. W żadnym razie nie mogą one być jednak niezgodne z Konstytucją oraz ustawami. 

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Warto mieć na uwadze to, że Minister Klimatu i Środowiska jest członkiem Rady Ministrów. Z tego też względu jest on odpowiedzialny za kreowanie polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Robi to oczywiście z innymi ministrami, którzy działają w porozumieniu z premierem. Minister Klimatu i Środowiska musi zatem dbać o to, aby realizowane były zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń. Musi on również przedkładać premierowi inicjatywy dotyczące dziedziny, którą się zajmuje. Inicjatywy podejmowane przez Ministra Klimatu i Środowiska mają rzecz jasna na celu szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego. Minister musi także reagować na jego degradację, jeżeli nie udało się jej zapobiec. Realizuje także zadania, które zleci mu Prezes Rady Ministrów. Zadania te nie mogą oczywiście stać w sprzeczności z przepisami ustaw oraz rozporządzeń.