Follow Us
energia elektryczna

Nieunikniony wzrost cen energii elektrycznej

Wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. Obecnie jesteśmy świadkami jednej z większych podwyżek od wielu lat, najprawdopodobniej nie jest to ostatnia taka podwyżka. Są oczywiście konkretne powody związane z tym, że cena energii w Polsce idzie do góry.

Dlaczego ceny energii idą do góry?

Na samym początku trzeba sobie przynajmniej ogólnie powiedzieć o tym, co wpływa w największym stopniu na cenę energii elektrycznej. Przede wszystkim największy wpływ na cenę energii elektrycznej mają surowce, które do wytwarzania energii właśnie służą. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim surowce kopalne. Inne czynniki to na przykład dostępność tych surowców, czy na przykład również koszty pracy ludzkiej. Sam popyt na energię również nie jest bez wpływu. Działa to podobnie tak jak na inne towary. Jeżeli popyt na energię byłby mniejszy, wówczas cena prawdopodobnie byłaby niższa. Obecnie raczej zbliżamy się do pewnego rodzaju granicy wydolności naszego systemu energetycznego, co sugeruje, że ten czynnik jest już na maksymalnym pułapie. W pewnym sensie nie bez znaczenia jest również polityka klimatyczna, która raczej zmusza kraje do tego, aby przechodzić na nieemisyjne źródła energii, jednak też nie można przeceniać za bardzo tego czynnika.

Cena surowców energetycznych

Cena surowca energetycznego również jest kwestią złożoną. Dla przykładu wpływ na cenę surowca energetycznego w Polsce mają nie tylko kwestie czysto obiektywne, takie jak na przykład cena surowca na rynku światowym, jego ilość, czy koszty wydobycia, ale na przykład dość duży wpływ, ma tutaj kwestia tego, że na przykład ropę czy węgiel, kupujemy za dolary. Jeżeli więc złotówka osłabia się względem dolara, to automatycznie cena prądu elektrycznego w naszym gniazdku również będzie szła do góry. Oczywiście mamy również szereg innych problemów, czyli na przykład to, że wydobycie obecnie surowców jest na niezbyt wysokim poziomie, a dodatkowo konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że odcinamy się energetycznie od Rosji, co powoduje, że bardzo duża część wcześniej sprowadzanej stamtąd ropy oraz węgla i gazu, na nasz rynek po prostu nie trafia.

Dlaczego OZE mogą zahamować wzrost cen energii elektrycznej?

Dużo mówi się o tym, że Unia Europejska źle robi, promując odnawialne źródła energii, a tym samym sprawiając, że źródła nieodnawialne stoją w gorszej pozycji. Owszem można za część podwyżek winę zrzucić na kwestie handlu emisjami, czy inne opodatkowanie odnawialnych źródeł energii, jednak tutaj sprawa też nie jest taka jednoznaczna. Wzrost cen energii jest po prostu nieproporcjonalny, a wynika to z tego, że mamy problem z surowcami. Gdybyśmy mieli większy udział odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym, to nie musielibyśmy w ogóle tych surowców sprowadzać, lub sprowadzać ich mniej. Ceny może byłyby większe, ale na pewno skok nie byłby tak drastyczny. Warto o tym pamiętać, kiedy na przykład w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja na temat OZE, lub kiedy politycy podnoszą różne argumenty przeciwko wprowadzaniu tego typu innowacji do gospodarki.