Follow Us
energia słoneczna

Energia słoneczna

Kiedy mówimy o OZE, czyli o odnawialnych źródłach energii, to zazwyczaj rozmowa prędzej czy później schodzi na temat energii słonecznej. Jeśli chodzi o kwestię odnawialnych źródeł energii, to energia słoneczna jest jedną z alternatyw, ale warto spojrzeć na temat energii słonecznej również z kilku innych kierunków.

Czy energia jest odnawialna?

Niezależnie od tego, czy mówimy o energii odnawialnej słonecznej, wiatrowej czy innej, to jeślibyśmy spytali fizyka, to powiedziałby, że określenie odnawialne lub nieodnawialne źródło energii jest z gruntu niepoprawne. Z punktu widzenia fizyki nie ma czegoś takiego jak energia, która jest tracona. Energia może się zmienić z jednej w drugą, ale nie może zmieniać się jej ilość w układzie. Przykładem jest na przykład energia słoneczna. Słońce świeci na naszą planetę i jest zamienione w energię uwięzioną w cząsteczkach cukrów tworzonych przez rośliny w procesie fotosyntezy. Energia słoneczna zamienia się w energię cieplną oceanów. Energia oceanów jest oddawana do atmosfery, a najbardziej spektakularnym tego efektem jest tworzenie się huraganów i cyklonów. Możliwości przemian energetycznych jest wiele.

Dlaczego mówimy zatem o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii?

Kiedy mówimy o odnawialnych lub nieodnawialnych źródłach energii, to stosowane jest pewnego rodzaju uproszczenie. Po pierwsze odnosimy się w przypadku źródeł nieodnawialnych do źródeł kopalnych, czyli surowców takich jak ropa, węgiel, gaz lub nawet uran. W przypadku źródeł nieodnawialnych odnosimy się, do źródeł które z surowcami nie są związane, czyli do energii słonecznej, wodnej, geotermii czy wiatru.

Oczywiście te uproszczenia to niejedyne, o których warto wspomnieć. Ropa może się odtwarzać samoczynnie, jednak muszą być spełnione określone warunki. Sam proces jest niezwykle długotrwały, a biorąc pod uwagę stopień eksploatacji zasoby prędzej czy później dojdą do poziomu, na którym nie będziemy mogli z nich korzystać.

Podobnie jest w przypadku źródeł odnawialnych. W większości mamy tutaj do czynienia z energią słoneczną, ale w różnych jej formach. Dotyczy to na pewno dwóch jej najbardziej popularnych form, czyli fotowoltaiki i energii wiatrowej. Wiatr jest to efekt docierania do powierzchni ziemi promieniowania słonecznego, a przynajmniej jest to jeden z głównych czynników.

Czy zatem warto stosować energię słoneczną?

Energia słoneczna jest najpowszechniejszą formą energii słonecznej. Zasadniczo nie musimy martwić się o to, że jej zabraknie. Wynika to z faktu, że energii zabraknie wraz ze śmiercią naszej gwiazdy, a to będzie oznaczać również koniec istnienia naszej planety, zatem albo nasza cywilizacja przeniesie się w inne miejsce, albo w tym momencie nasze problemy energetyczne przestaną istnieć.

Zasadniczo, jeśli idzie o korzystanie z energii słonecznej, to jedyne co musimy to wypracować skuteczne metody na pozyskiwanie energii z tego źródła. Wiele technologii jest już zaawansowanych i dalej opracowywanych. Miejmy nadzieję, że uda nam się opracować nowe, albo doczekamy przełomów innowacyjnych w tych już istniejących.