Follow Us
zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, bardzo mocno dzielą całe społeczeństwa. Mogłoby się wydawać, że we współczesnym świecie, w którym nauka jest bardzo rozwinięta, nie powinniśmy mieć podobnych dylematów. W związku z tym, że nie każdy wie, z czym zmiany klimatu się wiążą, warto omówić nieco bliżej ten temat.

Przekonujące dowody badań naukowych

Na samym początku musimy sobie powiedzieć o tym, że badania naukowe dowiodły, że globalne ocieplenie, czy inaczej efekt cieplarniany jest faktycznym problemem. Obecne zmiany zasadniczo można nazywać katastrofą klimatyczną i to człowiek jest winowajcą. Bardzo często w różnego rodzaju tak zwanych alternatywnych mediach, pojawiają się przykłady instytucji, które wymienione wcześniej postulaty podają w wątpliwość. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ nie ma żadnej szanowanej i uznawanej przez środowisko naukowe instytucji na świecie, która by negowała zjawisko globalnego ocieplenia – szczególnie w odniesieniu do katastrofy klimatycznej.

Dlaczego mówimy o katastrofie klimatycznej?

Efekt cieplarniany oraz globalne ocieplenie są to oczywiście zjawiska, które naturalnie występują w przyrodzie. Można powiedzieć nawet nieco więcej. Gdyby nie istnienie efektu cieplarnianego, na naszej planecie byłoby raczej niezmiernie zimno. Tylko dzięki istnieniu gazów cieplarnianych w naszej atmosferze mamy klimat, który sprzyja rozwojowi życia i dzięki któremu również my mogliśmy ewoluować. Problemem tutaj nie jest tak naprawdę samo zjawisko efektu cieplarnianego, czy istnienie w atmosferze gazów cieplarnianych. Problem jest nieco inny. Mówimy o katastrofie klimatycznej głównie ze względu na to, że tempo obecnie zachodzących zmian jest bezprecedensowe. Chodzi tutaj głównie o to, że gdyby takie same zmiany, które zachodzą obecnie, zachodziły na przykład na przestrzeni 300 lub 400 lat, wówczas najprawdopodobniej większość organizmów żywych oraz my sami, a przede wszystkim nasza cywilizacja, bylibyśmy w stanie do tej zmiany się dostosować. Obecne zmiany zachodzą jednak w takim tempie, że nie dość, że z dostosowaniem się może być trudno, to dodatkowo trudno jest przewidzieć potencjalne skutki tak szybkich zmian.

Co jest przyczyną katastrofy klimatycznej?

Bezpośrednią przyczyną katastrofy klimatycznej jest działalność człowieka. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że to człowiek emituje gazy cieplarniane. Najważniejszy z tych gazów cieplarnianych jest dwutlenek węgla. Paradoksalnie nie jest to najsilniejszy gaz cieplarniany. Zdecydowanie dużo silniejsza jest para wodna. Metan również ma mocniejsze działanie cieplarniane. Problem jednak jest taki, że para wodna w wyniku zmiany temperatury na ziemi, ulega tak zwanemu ujemnemu bądź dodatnie sprzężeniu zwrotnemu i bardzo szybko może się pojawić lub zniknąć. Metan w atmosferze utrzymuje się stosunkowo krótko, natomiast dwutlenek węgla, którego jest coraz więcej, może w utrzymywać się przez naprawdę bardzo długi okres.