Follow Us
Image

Wykorzystanie energii słonecznej

Ocieplanie się klimatu jest obecnie nazywane coraz częściej katastrofą klimatyczną. Zmiana nazewnictwa nie nastąpiła oczywiście bez powodu. Jest to próba zwrócenia uwagi coraz większej liczby osób na fakt, że zmiany, jakich doświadczamy i jeszcze będziemy doświadczać, mają faktycznie charakter katastrofalny, a nie naturalny.

Energia słoneczna

Jeśli chodzi o kwestię globalnego ocieplenia, czy inaczej katastrofy klimatycznej, to musimy jasno powiedzieć, że czynnikiem, który nam zagraża, jest energia słoneczna. Jednocześnie energia słoneczna jest również tym, co może pomóc nam z powyższych tarapatów wyjść. Jak to jest możliwe?Ogólnie rzecz ujmując energia słoneczna, nie jest zagrożeniem oczywiście samym w sobie. Rosnące stężenie gazów cieplarnianych w naszej atmosferze sprawia jednak, że ilość energii słonecznej w tej atmosferze jest kumulowana. Wpływa to bezpośrednio na podnoszenie się temperatury. Przeciwdziałanie temu mechanizmowi jest z założenia proste, czyli redukcja emisji CO2. Za główną przyczynę emisji uważa się spalanie paliw kopalnych, które spalamy, aby pozyskać energię. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu, czy w transporcie, może pomóc nam znacząco ograniczyć emisje.

W jaki sposób możemy wykorzystywać energię słoneczną?

Potencjał, jaki drzemie w energii słonecznej, jest ogromny. Wystarczy powiedzieć, że gdybyśmy mogli wykorzystywać sto procent energii, jaka dociera do powierzchni ziemi, moglibyśmy opierać się tylko na niej. Technologia jednak nie pozwala obecnie na tak duże wykorzystanie, jednak potencjał jest mimo wszystko duży. Obecnie mamy opracowane bądź opracowywane trzy główne technologie, które pozwalają nam na pozyskiwanie energii słonecznej. Zaliczamy do nich:

  • kolektory słoneczne,
  • panele słoneczne,
  • elektrownie słoneczne.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne jest to instalacja, która służy do konwersji energii słonecznej w energię cieplną. Obecnie jest to technologia, która jeśli chodzi o popularność, ustępuje panelom słonecznym, jednak jest ona w pewnym względzie niedoceniana. Owszem kolektory słoneczne produkujące ciepło mają węższe zastosowanie niż panele słoneczne, ale w zastosowaniach ciepłowniczych są zdecydowanie skuteczniejsze. Dla przykładu – panele słoneczne mogą zostać podłączone pod podgrzewacz wody lub grzejniki i za pomocą prądu elektrycznego wytwarzać ciepło, jednak jest to sposób daleko mniej efektywny, od wytwarzania ciepła wprost z energii słonecznej.

Panele słoneczne

Ten temat jest najlepiej poznany, więc nie ma co się zbytnio rozpisywać. Warto podkreślić, że największa zaleta paneli to możliwość tworzenia efektywnych instalacji o relatywnie małej mocy, co pozwala na ich konsumenckie wykorzystanie.

Elektrownia słoneczna

Elektrownia słoneczna to bardzo efektywny sposób na produkcję energii elektrycznej. Współcześnie opracowywane elektrownie, mają nawet możliwość ograniczonej produkcji prądu w nocy. Taka elektrownia wykorzystuje klasyczną technologię napędzania generatora parą wodną, jednak źródło ciepła to promienie słoneczne skupiane za pomocą zwierciadeł na wymienniku ciepła.